1. Ana Sayfa
  2. Dil Gelişimi
  3. 2 Dk’da Anlat Bana: Özgül Dil Bozukluğu
Trendlerdeki Yazı

2 Dk’da Anlat Bana: Özgül Dil Bozukluğu


Özgül dil bozukluğu nedir?

Özgül Dil Bozukluğu mental gerilik, işitme kaybı, nörolojik, motor ve sosyal alanda oluşan gelişimsel gerilik gibi başka nedene bağlı olmadan ortaya çıkan, en çok okul öncesi dönem ve okul döneminde görülen, herhangi bir problemin görülmediği bir tür dil bozukluğudur.

Özgül dil bozukluğu, İfade Edici Dil Bozukluğu, Gelişimsel dil Bozuklukları pdf, Gecikmiş konuşma makale, Gelişimsel dil modülü, Gelişimsel dil bozuklukları nedir, Dil problemi nedir, Spesifik dil bozukluğu nedir?, gelişimsel dil gecikmesi
Özgül dil bozukluğu olan çocuklar konuşurken ekleri kullanmakta zorlanırlar.

Özgül dil bozukluğu mental gerilik mi demek?

Hayır mental gerilik demek değil! Özgül dil bozukluğu (ÖDB) olan çocuklarda öncelikle mental gerilik, işitme kaybı, otizm, gibi problemlerin varlığı düşünülmektedir. Ancak, ÖDB tanısı olan çocuklarda herhangi bir gelişimsel geriliğe rastlanılmamaktadır. ÖDB’nin nedenleri tam olarak açıklanamamakla birlikte genetik kökenli olduğu düşünülmektedir.

Özgül dil bozukluğu, İfade Edici Dil Bozukluğu, Gelişimsel dil Bozuklukları pdf, Gecikmiş konuşma makale, Gelişimsel dil modülü, Gelişimsel dil bozuklukları nedir, Dil problemi nedir, Spesifik dil bozukluğu nedir?, gelişimsel dil gecikmesi

Peki ÖDB tanısı nasıl konuluyor?

İşitme, zeka, motor ve duyusal alanlarda normal gelişime sahip olunmasına rağmen dil becerilerinde gelişen yetersizlik ile özgül dil bozukluğu tanısı konulmaktadır. ÖDB tanılı çocukları şöyle özetleyebiliriz: ÖDB tanısı olan çocukların cümlelerinde yapım ve çekim ekleri kullanmadıkları, konuşmaları anlamakta, kendilerini ifade edebilmede ve bazı objelerin isimlerini anımsamakta zorlandıkları bilinmektedir.

Geçikmiş konuşma ile Özgül Dil Bozukluğu farkı nedir?

Öncelikle Geçikmiş Konuşma ile Özgül Dil Bozukluğunun birbirinden farklı şeyler olduğunu belirtelim. Peki nedir bu geçikmiş konuşma? Gelin birlikte bakalım. Gecikmiş konuşma, kişinin yaşıtlarına kıyasla dil seslerini üretme veya algılama güçlüğü ile karakterizedir. Küçük çocuklarda yaklaşık %5 oranında görülen yaygın bir sorundur. Dil; okuma, öğrenme ve sosyal etkileşim gibi becerilerde ciddi sorunlar oluşturmakta, bu nedenle erken müdahale gerektirmektedir. Uyaran eksikliği, iki dillilik, otoriter aile tutumları, genetik faktörler, düşük gelir düzeyi, erkek cinsiyet, işitme kayıpları, aile bireylerinde gecikmiş konuşma öyküsü, otizm, mental gerilik gecikmiş konuşma için risk faktörleridir.

Gecikmiş konuşma tanısı olan ve bunun dışında başka bir patolojisi olmayan çocukların, ileriki dönemlerde dil gelişimi açısından yaşıtlarını yakaladıkları bilinmektedir. Ancak bu çocuklarda, dil ve konuşma gelişimi normal olan çocuklara kıyasla daha sık içe kapanıklık, kaygı bozukluğu, uyku bozuklukları, kötü akran ilişkileri gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar, normal dil gelişimine sahip çocukların kelime dağarcıklarının, 2 yaşta en az 50 sözcük olması gerektiğini göstermektedir. Sözcük öğrenimindeki farklılıklar sebebi ile gecikmiş konuşmanın en erken 24.ayda tanılanabileceği belirtilmektedir.

Dil ve konuşmanın değerlendirilmesi nasıldır?

Dil kazanımı ve gelişimindeki bir problem çocuğun sadece iletişimini değil, tüm gelişim alanlarını olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında, erken tanı ve erken dönemde eğitimin kaçınılmaz önemi ortaya çıkmaktadır. Erken eğitimin ilk aşaması kapsamlı bir dil ve konuşma değerlendirmesidir. Bu değerlendirme kapsamında bireyin, hasta veya sağlıklı oluşu, bozukluğunun var olup olmaması, eğitim veya tedavi gereksinimine ihtiyaç duyup duymaması gibi klinik kararların alınmasında kullanılan testler oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Dil ve konuşma değerlendirmesinde psikometrik testlerin kullanılmasının; daha ekonomik yolla somut veriler sağlaması, istatistiksel ve sayısal sonuçlarla kişiler hakkında fikir sahibi olunması, özel gereksinime ihtiyaç duyma durumunun belirlenmesi, bu kişilerin tanı alması, eğitimsel hedeflerin belirlenmesi ve sonuçlarıyla araştırma yapmaya imkan tanıması gibi faydaları mevcuttur.

Yorum Yap
Yazı Kaynakları
T.C. MEB. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dil ve Konuşma Bozuklukları
Dollagan C. Diagnosis of specific language impairment, Canadian Language & Literacy Research Researh Network, 2008.
Lilley J, Ratnagiri M, Bunnell HT. Prediction of speech delay from acoustic measurements, Interspeech, 2017:1859-1863.
Dale PS, Price TS, Bishop DV, Plomin R. Outcomes of early language delay: I. Predicting persistent and transient language difficulties at 3 and 4 years, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 2003, 46(3):544-560.
Acarlar F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002, 35(1):121-127.
Topbaş S, Güven OS. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL), Ankara, Detay Yayıncılık, 2013.
Özgüven İE. Psikolojik Testler, 13. Baskı. Ankara, PDREM Yayınları, 1994
Frankenburg WK, Dodds J, Archer P. Denver II: screening manual, Denver Developmental Materials, Incorporated, 1990.
Bu yazıya tepkiniz ne oldu?

Yazar Hakkında

Merhaba ben Odyolog, Floortime Terapisti Hakan Akyol. Burada websitemde normal ve anormal gelişim gösteren 0-6 yaş çocukların işitme, dil ve konuşma gelişimleri hakkında içerikler paylaşıyorum bana akyolhakan50@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir