1. Ana Sayfa
  2. Otizm Spektrum
  3. Otizm ve Beslenme Tedavisi 2021
Trendlerdeki Yazı

Otizm ve Beslenme Tedavisi 2021

Bir çeviri çalışması


Bugün sizlere otizm ve beslenme tedavisi arasındaki ilişkiyi daha anlaşılır kılmaya çalışacağım. Bu yazı ”The ScanBrit randomised, controlled, single-blind study of a gluten- and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders” adlı makalenin Türkçe çevirisi niteliğindedir, aslına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Otizm ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Otizm ve Beslenme Tedavisi, Otizm spektrum bozukluğu (ASD; MIM 209850) yaygın gelişimsel bozukluk (PDD) olarak da bilinen, yaşam boyu koşulların bir grubu olarak, sosyal ve iletişimsel yeteneklerde çekirdek bozukluklara odaklanan heterojen özelliklerin bir devamı olduğunu tekrarlayan davranışların varlığı ile birlikte açıklamamaktadır. ASD’nin çeşitli klinik tablosu kronolojik yaşla ilişkili semptom değişiklikleri ve öğrenme yetersizliği ve epilepsi de dahil olmak üzere periferik ve eşlik eden hastalıkların varlığı nedeniyle karmaşıktır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ve davranış bozuklukları ASD ile birlikte de var olabilir.

 Nörogelişimsel Bozukluklar: Nörogelişimsel bozukluk, beyin veya merkezi sinir sistemi hasarıyla karakterizedir. Nörogelişimsel bozukluklar, anormal beyin gelişimine bağlı olarak bilişsel, iletişim, davranış ve motor becerilerdeki bozukluklarla görülen çok yönlü durumlardır.
Nörogelişimsel Bozukluklar: Nörogelişimsel bozukluk, beyin veya merkezi sinir sistemi hasarıyla karakterizedir. Nörogelişimsel bozukluklar, anormal beyin gelişimine bağlı olarak bilişsel, iletişim, davranış ve motor becerilerdeki bozukluklarla görülen çok yönlü durumlardır.

ASD sınıflandırması için öngörülen sınırların dışında, otizmin yurtdışındaki fenomeni’nin varlığı üzerine kanıtlar ortaya çıkmaya devam etmekte ve klinik-komünikatif ve sosyal özelliklerin görünmemesi temel alınmaktadır. Evrensel olarak uygun olan etiyoloji ve patoloji teorisinin devam eden eksikliği, tutarlı genetik veya biyolojik korelasyonların bir araya getirilmesi ile kombine halin bilgisini sınırlamaya devam etmektedir. ASD’nin bazı alt gruplarda ifade edilmesinin, psikiyatrinin ötesinde, potansiyel olarak alakalı olabilen bazı ek unsurları da içerebileceğinin arttığına dair artan bir tanıma varmaktadır. Bazı araştırmaların odağı, duruma yönelik daha sistemik bir bakış açısına sahip olmak için, özgüvenli beyin-tabanlı görüş geliştirmiştir.

Olguların muhtemel bir artışı ve fenilketonüri (PKU) benzer patojenik mekanizmalar da dahil olmak üzere gen çevre etkileşimlerinin olasılığı ASD’yi anlamada önemli kavramsal gelişmeleri temsil etmektedir. Bu faktörler, çekirdek ve periferik semptomların erken sunumunu hafifletmeye, gelişimsel sonucu etkilemekte ve yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışan birkaç önlemin kabul edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu durumun kişisel ve ailesel etkilerinden başka, ekteki önemli ekonomik maliyetlerin tahminleri ASD için yapıları desteklemek ve hizmet etmek için gerekli bildirimde bulunulmadı. ASD için kullanılan eğitim dışı müdahalelerden çoğu, semptomları iyileştirmek için spesifik dil değişimi girişimlerinin uygulanmasından daha bilimsel bir ilgi gördü.

Otizm ve Beslenme Tedavisi

Diyet ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantıyı gösteren çoklu örnekler mevcut olsa da, gıda ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki daha az araştırılmakta ve anlaşılmaktadır. Çölyak hastalığı ve doğuştan ortaya çıkan metabolizma hataları (PKU gibi), diyet kısıtlamalarını uygulamanın başarısızlığa uğramasının kalıcı sakatlık veya ölüme neden olabileceği arketipik koşulların örneklerini temsil eder. Çocukluk davranışını etkileyen gıda katkı maddeleri ile birkaç gıdanın diyetinin DEHB belirtileri üzerindeki etkileri hakkındaki son raporlar, diyetin davranışları nasıl etkilediğini ve gelişim seyrini nasıl etkilediğini göstermektedir.

Otizm ve beslenme tedavisi
Otizm ve beslenme tedavisi: Otizm ve Şizofreni de dahil olmak üzere diğer psikiyatrik koşullar için gluten (buğday, arpa ve çavdarın içinde bulunan bir protein) ve kazin (memeli süt ürünlerinden türetilen) içermeyen diyetlerin uygulanmasının ardından iyileştirilmiş klinik sonuç belgelenmiştir.

Şizofreni de dahil olmak üzere diğer psikiyatrik koşullar için gluten (buğday, arpa ve çavdarın içinde bulunan bir protein) ve kazin (memeli süt ürünlerinden türetilen) içermeyen diyetlerin uygulanmasının ardından iyileştirilmiş klinik sonuç belgelenmiştir. ASD için potansiyel iyileştirici stratejiler gibi diyetlerin eşlik etmesi ilgiyi çekmeye devam ediyor. Ekzojen olarak türetilmiş opioid (haşhaştan elde edilen ilaç grubu) peptid kimyasında anormalliklere ve gastrointestinal patolojiye ilişkin önerilere dayanan, ASD için gluten ve / veya kazein içermeyen diyetlerin kullanımı ile ilgili açık, rastgele olmayan çalışmalar, etkinlik göstermiştir.

Davranışsal değişikliklerin birincil alanları dikkat, iletişim, semptomlardaki olumlu değişiklikler, diyet için 4 yıl boyunca deneysel olarak gözlemlendi. Az kontrollü diyet denemelerinden daha pürüzlü bir sonuç kalıbı bildirildi. Daha önceki çalışmalardaki zayıf yönler, çalışma tasarımı, müdahale süresi ve katılımcıların tanısının açıklığa dayalı olarak tespit edilmiştir. Uygun kontrol gruplarının olmaması, randomizasyon ve kör edici tedbirler ve kullanılan psikometrik araçların ve sonuç ölçütlerinin uygun olmaması da dahil olmak üzere ilgili metodolojik konular sıklıkla sorgulanmaktadır. İki aşamalı, 24. ayda, randomize, kontrollü, gluten ve kazeinsiz diyet ile ASD tanısı konan çocukların klinik sonuçlarını sunuyoruz.

shallow depth of field image of nutrition facts

Amacı, diyet müdahalesinin etkisini kapsamlı bir değerlendirme pili kullanarak bir diyet ve diyet dışı grubun sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirmekti. Deneysel hipotez, ASD’li çocuklarda diyet müdahalesi ile orta çekirdek veya ikincil semptomlarla ilgili olarak uzun sürelidir.

Yorum Yap
Bu yazıya tepkiniz ne oldu?

Yazar Hakkında

Merhaba ben Odyolog, Floortime Terapisti Hakan Akyol. Burada websitemde normal ve anormal gelişim gösteren 0-6 yaş çocukların işitme, dil ve konuşma gelişimleri hakkında içerikler paylaşıyorum bana akyolhakan50@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap