1. Ana Sayfa
  2. İşitsel Rehabilitasyon

Gelin Konuşalım İşitsel İşlemleme Nedir? 2021


0

İşitsel İşlemleme Nedir?

İşitsel İşlemleme: İşittiklerini algılama, yorumlama, anlama ve birbiriyle ilişkilendirme şekilleriyle ilgili olan bilişsel becerilerdir. Bu beceriler genel bilgiler, kavrama, benzerlikler, analojik tamamlama, aritmetik muhakeme, sözlü mantıksızlıklar ve yönlü oryantasyon becerilerini içermektedir (Gardner, 1993). Bu beceriler genel olarak şöyle gruplanabilir (ASHA):

  • Farkındalık: Sesin olup olmadığı sinyalini alabilme, sesleri tanıma becerisidir. Konuşma seslerini, çevresel seslerin farkında olmayı içerir.
  • Ses Bilgisel Farkındalık: Sesin fonolojik özelliklerinin ve yapısının, benzerlik ve farklılıklarının da fark edilmesini içerir
  • Ayırt etme: Sesteki değişimlerin farkına varma, karışık sesleri ayrıştırma, farklı sesleri ve özelliklerini ayırt etme becerisidir. Şekil zemin ayırımını, ilgili sesi ilgisizden ayırabilme, işitsel örüntüyü tanıma, anlamlandırma, arka plandaki gürültüyü, konuşma ve çevresel sesleri ayırt edebilme becerisidir.
  • Yerini belirtme: Sesin yönünü belirleme becerisidir. Sesin neye, nereye ait olduğunu ve nereden geldiğini belirlemeyi de içerir.
  • Bellek: En önemli öğrenme becerilerinden biridir. Sözel bilgiyi dikkatle dinleme, işlemleme, depolama ve gerektiğinde depodan geri çevirmeyi içerir. İşitilenleri kendi özel sırasında hatırlayabilme, duyduğunu saklayabilme ve hatırlayabilme becerisidir.
İşitsel İşlemleme Bozukluğu çocuklarda öğrenme, dil ve konuşma gibi bir çok alanda sınırlılıklar oluşturmaktadır.
İşitsel İşlemleme Bozukluğu çocuklarda öğrenme, dil ve konuşma gibi bir çok alanda sınırlılıklar oluşturmaktadır.

İşitsel algı, başlangıçta işitsel sinyalin tespitine atfedilse de daha sonraları üst düzeyde dil fonksiyonlarının ifadesi için kullanılır olmuştur. (Martin & Brownell, 2005). İşitsel algının gelişimi çocuğun işitme duyusu aracılığı ile sesleri, konuşmaları alması, anlaması ve iletişimde davranış yoluyla ya da sözel ifade ullanarak yorumlayabilmesi ile ilgili süreçleri içermektedir (Bilir, Bal, & Artan, 1993; Erbay, 2013). Bu sayede çocuklar kendileri için gerekli olan bilgi ve deneyimlere sahip olabilir ve edindikleri bu bilgiyi kendi yaşamlarına aktarabilirler (Erbay, 2013).

İnsanlar işittikleri ve işittiklerini doğru işlemleyip ifade edebildikleri sürece, içinde yaşadıkları kültüre uygun dil yapısını kazanır ve konuşmayı öğrenirler (Darıca ve Şipal, 2011). Aslında dili öğrenmeye programlanmışlardır.

Bu yazıya tepkiniz ne oldu?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Merhaba ben Hakan. Websitemde tipik ve atipik gelişim gösteren 0-6 yaş çocukların işitme, dil ve konuşma gelişimleri hakkında içerikler paylaşıyorum bana akyolhakan50@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap