1. Ana Sayfa
  2. Otizm Spektrum
Trendlerdeki Yazı

Etkileşimsel Oyun Terapisi: DIR Floortime 101-201-2-3


4

Giriş: DIR Floortime Nedir?

DIR Floortime, bir çocuk psikiyatristi olan Stanley Greenspan ve meslektaşları tarafından 1980’lerde ABD’de geliştirilmiştir. Bu modelde, sağlıklı gelişim sürecinde kritik olduğu düşünülen becerilerin öğretimi yapılmaktadır. Bu doğrultuda, diğer insanlarla yakın ve sıcak ilişkiler kurma, anlamlı ve amaçlı biçimde iletişim kurma, mantıklı ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda floortime, yetişkin ve çocuk arasındaki sosyal ilişkiyi geliştirme ve çocuğun duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir oyun terapisi olarak tanımlanmaktadır. Floortime günümüzde ev temelli programlarda, kliniklerde, okullarda ve hastanelerde uygulanmakta ve duygusal gelişimi hedef almaktadır. Floortime modelinin temel üç ilkesi çocuğun liderliğini izleme, çocuğun gelişimsel basamaklarda ilerlemesini sağlama ve düşünme becerilerini genişletme olarak sıralanmaktadır (http://www.stanleygreenspan.com).

istek cumlesi kurma Kopyasi 3
DIR Floortime’da etkileşim esastır.

DIR Floortime Hedefler

Her çocuğun kendine özgü güçlü ve zayıf yönlerinin bulunması nedeniyle floortime modelinin her bir çocuğa uygun hale getirildiği ve aile katılımının desteklendiği belirtilmektedir. Bu modelin temelini “gelişimsellik”, “bireysel farklılıklar” ve “ilişki temelli olma” ilkeleri oluşturmaktadır (Greenspan ve Wieder, 1999; Greenspan ve Wieder, 2006). Gelişimsellik ilkesiyle çocukların gelişiminin altı evreli bir süreç içinde ilerlediği öne sürülmektedir. Bu evreler, kendini düzenleme ve çevreyle ilgilenme, etkileşim ve ilişki kurma, iki yönlü amaçlı iletişim, karmaşık problem çözme, semboller oluşturma ve geliştirme ve semboller arasında bağlantılar kurma olarak sıralanmaktadır.

DIR Floortime’da Hedefleri ve Tipik Gelişim

Tipik gelişimde çocukların bu evreleri ilk beş yıl içinde tamamladığı, ancak OSB olan çocukların bu evrelerde güçlükler yaşadığı öne sürülmektedir. Bu evreleri desteklemek üzere düzenlenmiş basamaklar Tablo 1’de açıklanmaktadır. Bireysel farklılıklar ilkesi doğrultusunda, gereksinimlerin belirlenmesi amacıyla gelişimsel öykü, aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve roller, mevcut program ya da sağlık durumunun gözden geçirildiği değerlendirme oturumları gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu aşamada, konuşma terapistleri, iş ve uğraşı terapistleri, fizyoterapistler, eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları ile görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Floortime modelinin ilişki temelli olması ilkesi doğrultusunda ise, çocukların gereksinimleri sosyal etkileşimler yoluyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu etkileşimlerin kurulduğu zaman ve ortamlar spontan oyun zamanı; problem çözme; duyusal motor, duyusal bütünleştirme ve görsel uzamsal etkinlikler ve akranla oyun zamanı olarak sıralanmaktadır

Tablo 1. 6 Adımda DIR Floortime Hedefleri

DIR Floortime: 1. Adım

Dikkat paylaşımı: Çocuk dikkatini ve davranışlarını düzenler, tüm duyulara (görme, duyma, koku ya da hareket gibi) karşı ilgilidir. Diğer insanlarla dikkat paylaşımı yapar. Amaç, çocuğun sakin ve düzenli olması, dikkat etme ve etkileşim kurma için hazır olmasıdır.

DIR Floortime: 2. Adım

İlişki kurma: Amaç, çocuğun çeşitli etkinlikler yoluyla başkalarıyla etkileşim kurması ve üzgün olduğunda etkileşimden kaçmamasıdır.

DIR Floortime: 3. Adım

Amaçlı iletişim: Amaç, çocuğun amaçlı ve kararlı olması ve amacını iletmek üzere jestleri kullanmasıdır.

DIR Floortime: 4. Adım

Problem çözme: Amaç, çocuğun etkileşimi daha uzun süre devam ettirmesi, problemleri çözmek için planlama yapması ve etkileşimlerde ısrarcı olmasıdır.

DIR Floortime: 5. Adım

Sembolik düşünme: Amaç, çocuğun zihinsel temsiller yaratabilmesi, sembolik oyun oynaması, duygusal mesajları iletmek için sözcükler, ifadeler ve cümleler kullanmasıdır.

DIR Floortime: 6. Adım

Duygusal düşünme: Çocuk farklı düşünce ya da duygular arasında bağlantı kurar. Amaç, çocuğun “neden” sorularını yanıtlaması ve düşüncelerin altında yatan anlamı kavraması, duyguların altında yatan nedenleri söylemesi ve ileri düzey düşünme becerileri sergilemesidir.

Floortime müdahale programının dört bileşenden oluştuğu ifade edilmektedir. Bu bileşenler: (a) floortime oturumlarını da içeren ev temelli, gelişimsel açıdan uygun etkileşim ve uygulamalar, (b) dil ve konuşma terapisi, iş ve uğraşı terapisi ya da ruh sağlığı desteği gibi bireysel terapiler, (c) çocuğun düzeyine uygun olarak kaynaştırma programı ya da genel eğitim sınıfı, özel eğitim programı ya da eğitsel geçiş programları, (d) bazı tıbbi müdahaleler ile beslenme ve diyet uygulamalarıdır.

Yazı Kaynakları
Sakarya University Journal of Education: Comprehensive Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorder
Bu yazıya tepkiniz ne oldu?

Yazar Hakkında

Merhaba ben Hakan. Websitemde tipik ve atipik gelişim gösteren 0-6 yaş çocukların işitme, dil ve konuşma gelişimleri hakkında içerikler paylaşıyorum bana akyolhakan50@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorumlar (4)

  1. 1 sene önce

    Merhaba, interten aleminde Floortime 101-201-202 hakkında araştırmalar yaparken yazınıza denk geldim. Floortime terapisini daha anlaşılır ve veliler tarafından ”Floortime Terapisi Nedir?” sorularını aldığımda rahatlıkla iletebileceğim bir link. Teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.

  2. 12 ay önce

    Merhaba odyologların online floortime terapi almalarını tavsiye eder misiniz?

    • Merhaba, tabii ki. İmkanı olan herkesin Floortime almasını öneririm. Sadece Floortime değil bunun yanında ABA Terapiside alınırsa çok daha güzel olur. Karşılaşacağınız öğrencinin hangi metodla ilerleyeceğini belirleyebilmeniz için olabildiğince çok metod ve yaklaşım bilmeniz gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir